Aktiviteter

Vi är flera olika verksamheter som samlats på en gemensam adress för att vägleda och guida ungdomar utan sysselsättning. Vårt mål är att alla ska hitta sin egen väg till arbete eller utbildning! Vi har därför en rad aktiviteter som ska hjälpa dig att hitta din väg i livet!

ComUng vägledning – öppet hus och kurser

Tisdag-fredag kl. 13-16 har vi öppet för dig som vill ha vårt stöd i ditt jobb- eller utbildningsletande! Det går också att boka sig på vägledningskurs eller någon av våra andra aktiviteter.

Vägledningskurs

Utbildningsinformation

Gästföreläsare

Organiserade studiebesök

Workshops

Träning

Entreprenörskap

Volontärutbyten

Aktiviteter

Arbetsmarknadsinformation

Utbudet i Comung ska bidra till att du hittar din väg. Vi börjar alltid med att fråga dig var du är nu och vart du vill komma och sedan stöttar vi dig på din väg.

ComUng – öppen mötesplats

ComUng är också en öppen mötesplats där du kan förverkliga dina idéer. Hit är alla välkomna för att fika och umgås, delta i kreativa aktivteter och träningsaktiviteter eller låna en dator. Personalen kan hjälpa dig att starta din egen aktivitet, projekt eller förening. Mötesplatsen är för alla unga i Lund.