Upptäck ComUng

Upptäck ComUng!

Hos ComUng får du mellan 16 och 24 år som står utan studier eller arbete hjälp att komma vidare. Vi erbjuder dig möjligheten att hitta en sysselsättning som passar just dig.

Kom in till oss så kan vi tillsammans se vilken hjälp som passar dig bäst!

ComUng arbetar som ett samordningscenter med gemensam information, vägledning, stöd och mötesplats. Verksamheten bygger på samverkan mellan socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och arbetsförmedlingen i Lund. Detta gör att vi på bästa sätt kan använda de resurser som är tillgängliga och koncentrera oss på våra deltagare så mycket som möjligt.

Vi består av arbetsmarknadskonsulenter, fritidsledare, studie- och yrkesvägledare samt arbetsförmedlare. Vårt mål är att ge unga ökad anställningsbarhet och utvecklas genom detaljerad planering, motivationshöjande vägledningskurser med mera. ComUng erbjuder även våra deltagare möjlighet till friskvård och sociala aktiviteter för att höja känslan av möjligheter!

Vår mötesplats finns på Bytaregatan 6 i Lund, titta gärna in!

Upptäck ComUng!

Kontaktuppgifter samordnare:

Eva Ewetz, eva.ewetz@lund.se  Telefon 046-35 84 48