Fakta om ComUng

Fakta om ComUng!

ComUng började som ett samverkansprojekt under perioden 2011-02-01 till 2014-01-31 och medfinansierades av Europeiska socialfonden. Från och med 1 februari 2014 är ComUng en permanent verksamhet med fokus på unga som varken arbetar eller studerar och som genom guidning kan komma vidare till arbete eller utbildning. Målet är att fler unga ska nå innanförskap, det vill säga egen försörjning och makt över sitt liv. Medlet är ett samordningscenter med gemensam information, vägledning och stöd samt en mötesplats för ungdomarna.

Målgrupp
ComUng är till för unga lundabor i åldern 16 till 24 år.

Vilka är vi?
ComUng är en verksamhet i samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och Arbetsförmedlingen i Lund.

Vår idé
Vi samverkar för att mobilisera och bättre utnyttja de resurser och stödåtgärder som finns för målgruppen. Idén är att en gemensam fokusering på hela individen skapar vägar in i samhället med utgångspunkt i varje individs enskilda behov och framtidsdrömmar.

Samordningscenter och mötesplats

Ett samordningscenter har skapats med tanken: en dörr in till samverkansparternas stöd för att nå etablerad sysselsättning. Personalen består av arbetsmarknadskonsulenter, fritidsledare, studie- och yrkesvägledare samt arbetsförmedlare.

Utbudet i ComUng ska bidra till att unga ökar sin anställningsbarhet och kompetensutvecklas genom kartläggning, motivationshöjande insatser, utbildningsinsatser, friskvård, workshops samt vägledningskurser med mera.

En mötesplats för målgruppen finns i samordningscentret med drop in verksamhet och sociala aktiviteter samt friskvård. Idén är att hitta känslan av att det finns möjligheter för alla unga som går in genom dörren.

Var?
Vi finns på Bytaregatan 6 i Lund. Välkommen!

 Hör gärna av dig till comung@lund.se